Shkolla e mesme e lartë – scuola superiore

Shkolla e mesme është niveli i fundit i shkollës në Itali. Sapo të përfundojnë këtë shkollë, studentët mund të vendosin nëse duan të shkojnë në universitet ose të gjejnë një punë. Shkollat e mesme ndahen në tre grupe: licei, istituti tecnici dhe scuole professionali. Zbulo më shumë sa zgjat shkolla e mesme e lartë dhe cilat janë karakteristikat e saj.

Shkolla e mesme e lartë (scuola superiore ose scuola secondaria di secondo grado) është shkolla që vjen pas shkollës 8-vjeçare (scuola media), dhe zgjat 5 vjet. Për t'u regjistruar në shkollën e mesme, nxënësit duhet të kenë kaluar provimin e terza media (klasës së tetë). Nxënësit ndjekin shkollën e mesme nga mosha 14 deri në 19 vjeç. Është e detyrueshme me ligj, për t'u regjistruar dhe për të shkuar në shkollë të paktën deri në moshën 16 vjeç, që korrespondon me të paktën 2 vitet e para të shkollës së mesme. Në fund të shkollës së mesme, studentët duhet të kalojnë esame di maturità (provimin e maturës), për të përfunduar shkollën e mesme dhe për të marrë Diplomën.

Mësimi zhvillohet zakonisht nga shtatori deri në qershor, për 5 ose 6 ditë në javë në varësi të shkollës.

Siç do të shohësh më tej, ka disa orientime studimi për shkollat e mesme, dhe organizimi i brendshëm i kalendarit dhe orarit vjetor menaxhohet drejtpërdrejt nga shkollat.

Nëse ke gjetur tashmë një ose më shumë shkolla që të interesojne, mund të kontaktosh drejtpërdrejt me shkollën për më shumë informacion mbi oraret, kalendarët, etj.

Zgjedhja e shkollës së mesme është shumë e rëndësishme. 

Shkollat e mesme, në fakt, janë baza e rrugës akademike dhe të punës së nxënësit. Prandaj, është e rëndësishme që të zgjidhet rruga e përshtatshme dhe e duhur për nxënësin, duke folur për të me mësuesit e shkollave 8-vjeçare dhe duke marrë pjesë në aktivitetet orientuese, të quajtura ditë orientimi (open days), të organizuara nga shkollat e mesme (scuola media) për nxënësit dhe prindërit e tyre.

Llojet e shkollës së mesme janë:

Istituti professionali (shkolla profesionale)
Shkollat profesionale janë shkolla ku studentët mësojnë punë ose zanate. Këto shkolla japin trajnime specifike dhe zgjidhen nga studentët që duan të fillojnë punë herët.

Istituti tecnici (shkolla teknike)
Shkollat teknike janë shkolla që japin trajnime teknike dhe praktike. Pas shkollave teknike, studentët mund të fillojnë të punojnë ose mund të vazhdojnë studimet duke shkuar në universitet.

Licei
Liceu mund të jetë lloji më i përshtatshëm i shkollës së mesme për studentët që tashmë po mendojnë të vazhdojnë studimet e tyre në universitet. Në fakt, licetë janë shkollat që ofrojnë trajnim të gjerë akademik dhe ndahen në 6 fusha të veçanta.

Shkollat Istruzione e Formazione Professionale (leFP) janë një lloj tjetër i arsimit të lartë dhe ato janë shkolla profesionale.

Janë shumë të ngjashme me istituti tecnici dhe istutiti professionali sepse përgatisin studentët në një nivel profesional.

Kurset e IeFP menaxhohen nga Regione (rajonet) dhe zgjasin 3 dhe 4 vjet në varësi të kursit dhe vendndodhjes.

Shkolla e mesme publike është falas, por do të kesh gjithsesi disa shpenzime që duhet të marresh parasysh.

Vizito këtë faqe për të mësuar për koston e shkollës publike dhe ndihmat ekonomike për të përballur shpenzimet.

Mund të interesojë

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!