Arsimim dhe trajnim profesional – IeFP

IeFP janë shkolla të arsimit dhe trajnimit profesional që menaxhohen drejtpërdrejt nga Regione (rajonet). Këto shkolla të përgatisin për të kryer një profesion specifik. Pra, këto janë shkolla ku bëhen shumë aktivitete dhe punë praktike. Lexo më shumë sa kurse IeFP ekzistojnë dhe si mund të regjistrohesh.

Kurset IeFP, ose Istruzione e Formazione Profesionale në italisht, janë një lloj tjetër i arsimit të mesëm. Këto shkolla janë shumë të ngjashme me shkollat teknike dhe profesionale sepse përgatisin studentë në nivel profesional. Kurset e IeFP, megjithatë, menaxhohen nga Regioni (rajonet) dhe janë pak më të shkurtër pasi zgjasin 3 ose 4 vjet, në varësi të kursit dhe vendndodhjes. Për t'u regjistruar, duhet të kesh marrë licenza media në fund të shkollës së mesme, ose scuola media. Kurset e IeFP gjithashtu zgjasin nga shtatori deri në qershor, për 5 ose 6 ditë në javë. Këtu, studentët mësojnë lëndë bazë, të tilla si gjuha, matematika dhe historia, por ata gjithashtu marrin shumë trajnime praktike. Kurset e IeFP përfshijnë shumë punë dhe praktika në bizneset lokale për të mësuar gjatë praktikës. Në këtë mënyrë, studentët fitojnë përvojë profesionale gjatë periudhës së studimit.

 1. Punëtor veshjesh
 2. Punëtor këpucësh
 3. Punëtor i prodhimit kimik
 4. Ndërtues
 5. Elektricist
 6. Punëtor elektronik
 7. Punonjës grafike
 8. Punëtor i impiantit termo-hidraulik
 9. Artist
 10. Marangoz
 11. Montimi dhe mirëmbajtja e anijeve
 12. Riparimi i mjeteve motorike
 13. Punëtor mekanike
 14. Kozmetolog
 15. Hotelieri
 16. Shërbimet promovuese dhe pritëse
 17. Sekretari dhe administratë
 18. Shitje dhe shërbime
 19. Logjistika dhe sistemet e shërbimit
 20. Punëtor i përpunimit agro-ushqimor
 21. Punëtor bujqësie
 22. Punëtor detar

 1. Ndërtues
 2. Elektricist
 3. Teknik elektronik
 4. Teknik grafik
 5. Artist
 6. Marangoz
 7. Riparim inxhinierik
 8. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të automatizuara
 9. Automatizimi industrial
 10. Kozmetolog
 11. Hotelieri
 12. Shërbimet e ndërmarrjes
 13. Shitje
 14. Punë bujqësore
 15. Turizmi, sporti dhe koha e lirë
 16. Veshje
 17. Stilist flokësh
 18. Kuzhinier
 19. Sistemet termike
 20. Shërbimet e promovimit dhe pritjes
 21. Teknik i përpunimit agro-ushqimor

Është e mundur të regjistrohesh online edhe për kurset e IeFP kur shkollat profesionale, Centri di formazione professionale, janë të akredituara nga Regione dhe i përmbahen sistemit të “Regjistrimit Online“.

Është e mundur të regjistrohesh në internet për këto Regione: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana, dhe Sardegna

Nëse nuk mundesh të regjistrohesh online për një kurs IeFP, mund të kontaktosh drejtpërdrejt me shkollën që të intereson për më shumë informacion, duke shkuar personalisht, duke telefonuar ose përmes faqes së tyre të internetit nëse është e disponueshme.

Shkollat profesionale (istituti professionali) dhe kurset IeFP janë shumë të ngjashme. Të dyja zgjidhen nga studentët të cilët zakonisht planifikojnë të fillojnë punën pas mbarimit të këtyre shkollave.

Shkollat profesionale drejtohen nga qeveria dhe organizohen në të njëjtën mënyrë në të gjithë vendin. Këto shkolla zgjasin 5 vjet dhe në fund të vitit të pestë, studentët që kalojnë provimin marrin një Diplomë. Studentët që duan të vazhdojnë studimet mund të vazhdojnë studimet në universitet.

Kurset e IeFP nuk menaxhohen nga shteti, por nga Regione. Kurset zgjasin 3 ose 4 vjet, në varësi të zonës së studimit që zgjedh studenti.
Trajnimi në kurset e IeFP është edhe më praktik sesa në shkollat profesionale. Për kurset e IeFP, ka më shumë orë laboratori dhe praktikë dhe më pak orë teori. 

Në përfundim të studimeve leFP, studentët marrin një kualifikim profesional ose një diplomë teknike në varësi të kursit. Pas një kursi IeFP, nuk mund të regjistrohesh në universitet. Por nëse dëshiron të vazhdosh studimet, duhet të shkosh së pari në istituti tecnici ose istituti professionali.

Mund të interesojë

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!