Istituti professionali – shkollat profesionale

Dhe istituti professionali janë një lloj shkolle e mesme. Këtu, studentët mësojnë një zanat praktik. Këto shkolla ju japin mundësinë që menjëherë të kërkojnë punë sapo të mbarojnë shkollën. Zbulo më shumë se si janë organizuar këto shkolla.

Istituti professionali, ose shkollat profesionale, janë një lloj shkolle e mesme.
Për t’u regjistruar, studentët duhet të kenë mbaruar shkollën e mesme (scuola media) dhe të kenë marrë certifikatën e shkollës së mesme (licensa media).

Shkollat profesionale zgjasin 5 vjet dhe përfundojnë me provimin e diplomës profesionale.

Këtu, studentët mësojnë punë ose zanate. Këto shkolla japin trajnime specifike dhe zgjidhen nga studentët që duan të fillojnë punën menjëherë pas mbarimit të shkollës.

Studentët që duan të vazhdojnë studimet mund të shkojnë në universitet.


Shkollat profesionale ndahen në dy grupe:

Sektori i shërbimeve

  • Sektori për bujqësinë dhe zhvillimin rural
  • Shërbimet sociale dhe shëndetësore
  • Shërbime për ushqim dhe verë dhe mikpritje hoteliere
  • Shërbime tregtare

Sektori i industrisë dhe artizanatit

  • Prodhime artizanale dhe industriale
  • Mirëmbajtja dhe asistenca teknike

Cili është ndryshimi midis shkollave profesionale dhe kurseve IeFP?

Shkollat profesionale dhe kurset IeFP janë shumë të ngjashme. Të dyja zgjidhen nga studentët të cilët zakonisht planifikojnë të fillojnë punën pas mbarimit të këtyre shkollave.

Shkollat profesionale drejtohen nga qeveria dhe, prandaj, ato organizohen në të njëjtën mënyrë në nivel kombëtar. Këto shkolla zgjasin 5 vjet dhe në fund të vitit të pestë, studentët që kalojnë provimin marrin një Diplomë. Studentët që duan të vazhdojnë studimet mund të vazhdojnë studimet në universitet.

Kurset IeFP nuk menaxhohen nga shteti, por nga Regione. Kurset zgjasin 3 ose 4 vjet, në varësi të fushës së studimit që zgjedh studenti. Trajnimi në kurset IeFP është edhe më praktik sesa në shkollat profesionale. Për kurset IeFP, ka më shumë orë laboratori dhe praktikë dhe më pak orë teori. 

Në përfundim të studimeve, studentët marrin një kualifikim profesional ose një diplomë teknike në varësi të kursit. Pas një kursi të IeFP, nuk mund të regjistroheni në universitet. Por nëse dëshiron të vazhdoni studimet, së pari duhet të shkoni në istituti tecnici ose istituti professionali.

Mund të interesojë

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!