Si të rinovosh permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno (leja qëndrimit) është një dokument që vlen për një kohë të caktuar dhe kur afrohet data e skadimit duhet të aplikosh për ta rinovuar. Zbulo më shume si dhe ku mund ta rinovosh.

Duhet të aplikosh për rinovim të paktën 60 ditë para datës së skadencës e cila është e shënuar në permesso di soggiorno. Kërkesa duhet bërë në Questura ose në zyrat e Poste Italiane bazuar në llojin e permesso-s që ke, njësoj siç ke aplikuar dhe herën e parë.

Për rinovim të nevojiten:

  • formularin e plotësuar që mer në Questura ose në postë
  • një fotokopje e pashaportës
  • një fotokopje e permesso di soggiorno që disponon
  • një fotokopje e codice fiscale që disponon
  • një marca da bollo (pullë) €16, që mund ta blesh në tabacchino
  • faturën e pagesës së 30.46 (pagesën e bën në postë me anë të një bollettino)

Sikurse aplikimi që ke bër herën e parë për permesso, do të duhet të paraqesësh dhe dokumenta të tjera shtesë bazuar në llojin e permessos-s që ke. Me shumë mundësi këto dokumenta janë të njëjtat që ke dorëzuar dhe herën e parë. Këtu do të gjesh listën e dokumentave që nevojiten për çdo lloj permesso.


Derisa të marrësh
permesso-n e rinovuar, fatura e kërkesës për rinovim (cedolino) është dokumenti që të lejon të qëndrosh rregullisht në Itali.  Mbaje gjithmonë me vete.

Nëse ke probleme apo pyetje rreth aplikimit tënd, mund të shkosh te zyra e imigracionit të Comune apo te një patronato.

Për të gjetur zyrën e imigrimit të Comune ku jeton, kërko në Internet: Ufficio Immigrazione Comune di + [emrin e qytetit ku jeton] (per shembull: Ufficio immigrazione Comune di Firenze)

Për të gjetur patronato, kërko në internet:  patronato + [emrin e qytetit ku jeton] (për shembull: patronato Firenze)

Mund të interesojë

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!