Decreto flussi

Çdo vit qeveria përcakton se sa njerëz të huaj mund të punojnë në Itali. Rregullat përmbahen në një ligj të quajtur Decreto Flussi. Lexo të gjitha informacionet e nevojshme rreth Decreto Flussi 2023.

Përditësim: Qeveria italiane, me një dekret suplementar, parashikon hyrjen në Itali të 40 mijë personave të tjerë për punë sezonale në sektorin bujqësor dhe atë turistik-hotelier, bazuar në aplikimet e paraqitura tashmë në ditën e klikimit marsin e kaluar.

_____________________________

Dekreto flussi është një ligj i qeverisë italiane që përcakton sa qytetarë jo-europianë mund të hyjnë në Itali për punë Konkretisht, decreto flussi përcakton numrin e qytetarëve jo-europianë që mund të hyjnë në Itali për lavoro stagionale (punë sezonale), lavoro subordinato non stagionale (punësim jo-sezonal) ose lavoro autonomo (vetëpunësim). Përveç numrit të qytetarëve jo-europianë që mund të hyjnë në Itali për punë, decreto flussi përcakton edhe numrin e njerëzve që mund të konvertojnë permesso di soggiorno (për shembull permesso di soggiorno per studio) në permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Decreto është vjetore, që do të thotë se çdo vit qeveria vendos numrin e njerëzve që mund të hyjnë në Itali për punë në të njëjtin vit. Pra çdo vit del një decreto flussi i ri.

Decreto flussi 2023

Dekreto flussi 2023 (miratuar nga qeveria në dhjetor 2022) përcakton që gjithsej 82,705 persona mund të hyjnë në Itali për arsye pune, të shpërndara si më poshtë:
 • Lavoro stagionale (punë sezonale, pra që zhvillohet vetëm në një periudhë të vitit): 44.000 persona nga vendet e mëposhtme: Shqipëria, Algjeria, Bangladeshi, Bosnja-Hercegovina, Korea (Republika e Koresë), Bregu i Fildishtë, Egjipti, El Salvador, Etiopia, Filipinet, Gambia, Gana, Japonia, India, Kosova, Mali, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i Zi, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Republika e Maqedonisë së Veriut, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina nga të cilat
  • 22.000 për punë sezonale në bujqësi. Aplikimet mund të dorëzohen nga punëdhënësit përmes këtyre shoqatave: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagr, Alleanza delle cooperative (përfshin Lega cooperative dhe Confcooperative).
  • 1.500 për lavoro stagionale pluriennale (pra me një nulla osta të vetëme punëtori mund të hyjë në Itali për lavoro stagionale për një maksimum prej 3 vitesh).
 • Lavoro non stagionale e autonomo (pra për punë që kanë një kohëzgjatje më të madhe se puna sezonale) në sektorët e transportit rrugor (per shembull drejtimi i një kamioni), ndërtimit dhe turizmit (per shembull kamerier hoteli): 30.105 prej të cilave
  • 24.105 persona nga Shqipëria, Algjeria, Bangladeshi, Bosnja - Hercegovina, Korea (Republika e Koresë), Bregu i Fildishtë, Egjipti, El Salvador, Etiopia, Filipinet, Gambia, Gana, Japonia, India, Kosova, Mali, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i Zi, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Republika e Maqedonisë së Veriut, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina.
  • 6.000 persona nga vende jashtë BE-së me të cilët Italia do të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi gjatë vitit 2022.
  • 1000 persona që kanë përfunduar programet e trajnimit/stazhit dhe edukimit jashtë vendit të miratuar nga Ministero del Lavoro e dell’Istruzione.
  • 100 persona që vijnë nga Venezuela dhe kanë origjinë italiane për të paktën një pjesë të familjes.
  • 500 persona për lavoro autonomo, si sipërmarrës, profesionistë të pavarur, artistë të famshëm, krijues start- up.
  • 7.000 persona që kanë nevojë të konvertojnë një lloj permesso në një permesso për lavoro duke përfshirë: 4.400 persona me një permesso di soggiorno për lavoro stagionale të konvertohen në permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale; 2.000 persona me një permesso di soggiorno per studio, formazione professionalale ose tirocinio të konvertohen në permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 370 persona me një permesso di soggiorno për studio, formazione professionalale ose tirocinio të konvertohen në permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 200 persona me permesso di soggiorno afatgjatë CE të lëshuar nga një shtet tjetër anëtar i BE-së për t'u konvertuar në një permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 30 persona me leje qëndrimi afatgjatë të CE të lëshuar nga një shtet tjetër anëtar i BE-së për t'u konvertuar në një permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Si të aplikosh

KUJDES: këtë vit punëdhënësi mund të dërgojë aplikimin për të marrë nulla osta vetëm pasi të ketë verifikuar me Centro per l'Impiego (Zyrën e Punës) se nuk ka punonjës në Itali në dispozicion për të kryer atë punë për të cilën dëshiron të kërkojë nulla osta. Nëse ka punëtorë të disponueshëm në Itali, punëdhënësi do të duhet të punësojë ata dhe jo njerëzit që jetojnë jashtë. Aplikimi mund të dërgohet nga data 27 mars 2023 deri më 31 dhjetor 2023, deri në ezaurimin e kuotave, pra për sa kohë që ka ende kuota të disponueshme. Aplikimi mund të bëhet vetëm online në webfaqen e internetit https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Për të bër aplikimin duhet të kesh kredencialet SPID. Për lavoro stagionale e non stagionale, janë punëdhënësit ata që duhet të aplikojnë, ndërsa për lavoro autonomo dhe konvertimet, është personi me permesso ai që duhet të aplikojë. Ndër informacionet që duhet të përfshihen në aplikim janë:
 • detaje mbi akomodimin e punëtorit në Itali (p.sh. ku do të jetojë punëtori)
 • dhe dokumentet e nevojshme për kryerjen e punës, siç është kontrata (për lavoro subordinato e stagionale) ose licenca për aktivitetin që do të kryej (lavoro autonomo). Licenza është autorizimi që i lejon personit të vetëpunësuar të fillojë biznesin e tij.
Aplikimi do të merret dhe shqyrtohet nga Sportello Unico per l’Immigrazione.

Pas aplikimit

Nëse aplikimi yt për nulla osta miratohet nga Sportello Unico atëherë mund të kërkosh një visto (vizë) për në Itali në ambasadën ose konsullatën italiane në vendin tënd të origjinës. Pasi të marrësh vizen, mund të hysh në Itali dhe të aplikosh për një permesso di soggiorno (leje qëndrimi) për të qëndruar rregullisht dhe për të punuar. KUJDES: Nulla osta është e vlefshme 6 muaj. Kjo do të thotë që duhet të hysh në Itali dhe të aplikosh për një permesso di soggiorno brenda 6 muajve nga data e lëshimit të nulla osta. Nëse aplikimi për nulla osta refuzohet nuk mund të kërkosh një vizë për të hyrë në Itali. Nuk mund të aplikosh dy herë në të njëjtin vit, mundur të provosh përsëri vitin tjetër nëse plotëson kërkesat e decreto flussi-t të ri. Kujto se njerëzit që duan të aplikojnë për protezione internazionale (mbrojtje ndërkombëtare) nuk duhet të ndjekin këtë procedurë, por duhet të aplikojnë për protezione internazionale. Nëse ke nevojë për më shumë informacion dhe je në Itali, mund të shkosh në zyrat e Comune (komunës) që merren me emigracionin ose te një patronato. Për të gjetur zyrën e imigracionit të Comune, mund kërkosh në internet: "Ufficio immigrazione Comune di + emrin e qytetit ku jeton” (për shembull Ufficio immigrazione Comune di Firenze). Për të gjetur patronato mund të kërkosh në internet: "patronato + emrin e qytetit ku jeton (për shembull patronato Firenze).

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!