Shkolla e mesme e ulët – scuola media

Në Itali, pas shkollës fillore është shkolla e mesme e ulët. Shkolla e mesme e ulët është gjithashtu e detyrueshme. Ajo zgjat 3 vjet dhe në fund të vitit të tretë studentët duhet të japin një provim.

Shkolla e mesme e ulët ose scuola media, është shkolla nga 11 deri në 14 vjeç.
Quhet “e mesme” sepse është midis scuola elementare (shkollës fillore) dhe scuola media superiore (shkolla e mesme e lartë) dhe zgjat 3 vjet.

Provimi përfundimtar që mbahet në fund të shkollës së vitit të tretë quhet esame di terza media ose licenza media. Provimi përbëhet nga teste me shkrim (italisht dhe matematikë) dhe një provim me gojë. Të gjithë studentët duhet t’i nënshtrohen këtij provimi dhe ta kalojnë atë në mënyrë që të vazhdojnë studimet.

Edhe shkolla e mesme e ulët zakonisht hapet nga shtatori deri në qershor.

Shkollat mund të kenë kohë normale tempo normale (30 orë në javë) ose kohë të zgjatur tempo prolungato (36-40 orë në javë). Shumica e shkollave ofrojnë të dyja kohët, por disa kanë vetëm një. Mund t’i drejotohesh shkollës që të intereson për më shumë informacion në lidhje me oraret, kalendarin e tyre, etj.

Sipas orëve normale, studentët kanë mësim deri në drekë. Studentët me kohë të zgjatur, nga ana tjetër, qëndrojnë deri në pasdite për 2 ose 3 ditë në javë. Ata mund të vendosin nëse do të qëndrojnë për drekë në shkollë me shokët e tjerë të klasës, apo do të shkojnë në shtëpi për drekë. Në këtë rast, ata do të duhet të kthehen në shkollë para përfundimit të pushimit/drekës dhe para fillimit të orëve të pasdites.

Në shkollën e mesme të ulët, nxënësit zotërojnë të gjitha lëndët kryesore. Shkolla e mesme e ulët gjithashtu i ndihmon nxënësit të kuptojnë se çfarë duan të studiojnë në shkollën e mesme të lartë.

Lëndët e studiuara në shkollën e mesme të ulët janë: Italisht, histori, gjeografi, matematikë, shkencë, anglisht, muzikë, art, edukim fizik, teknologji, shtetësi dhe kushtetutë.

Edhe këtu, studentët dhe prindërit e tyre mund të zgjedhin studimin e fesë katolike, e cila nuk është e detyrueshme. Shkolla ofron mundësi të tjera për studentët që vendosin të mos studiojnë fenë: vetë-studim ose studim i asistuar, hyrje një orë më vonë ose largim nga shkolla një orë më parë.

Shkolla e mesme e ulët publike është falas, por do të kesh gjithsesi disa shpenzime që duhet të marresh parasysh. 

Vizito këtë faqe për të mësuar për koston e shkollës publike dhe ndihmat ekonomike për të përballur shpenzimet.

Shumë nga nxënësit e shkollave të mesme shkojnë në shkollë dhe shkojnë vetëm në shtëpi. Prandaj, prindërit që nuk i shoqërojnë fëmijët e tyre i shohin mësuesit më rrallë.

Për të qenë të përditësuar me përparimin dhe komunikimet në shkollë është e rëndësishme të kontrollosh regjistrin elektronik (registro elettronico). Regjistri elektronik është një mjet online ku mësuesit regjistrojnë frekuentimin / mungesat, notat, vonesat, detyrat e shtëpisë dhe kontrollet, orët e mësimit, etj. Regjistri gjithashtu tregon komunikimet nga shkolla dhe dëftesën në versionin elektronik.
Prandaj, regjistri është një mjet shumë i rëndësishëm që përdorin prindërit për të qenë të përditësuar në progresin e fëmijëve të tyre në shkollë, për të komunikuar me mësuesit dhe për të kërkuar takime. Studentët gjithashtu mund të hyjnë në regjistër nëse kanë nevojë të kontrollojnë detyrat e shtëpisë që duhet të bëjnë dhe komunikimet e shkollës.

Për të hyrë në regjistrin elektronik, duhet të kesh një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim që të jepen nga shkolla në fillim të vitit të parë.

Mësuesit gjithashtu organizojnë takime shkollë-familje për t’ua treguar dëftesat prindërve, zakonisht pas gjysmës së parë të vitit dhe një në fund të vitit.

Nëse keni nevojë të flisni me mësuesit, lehtë mund të kërkoni një takim pa pritur që shkolla ta caktojë atë.

Mund të interesojë

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!