Ligjet italiane

Kombet e Bashkuara njohin mbrojtje të vecantë për njerëzit që largohen nga vendi i tyre për shkak të luftës, dhunës ose fatkeqësive natyrore. Në Itali, mbrojtja ndërkombëtare është dy llojesh: statusi i refugjatit dhe mbrojtja plotësuese. Ka edhe raste të vecanta ku parashikohen lloje të tjera mbrojtjeje. Në këtë seksion do të shpjegojmë se çfarë do të thotë dhe si mund të aplikosh sipas ligjit italian.
Ricongiungimento familiare

Si të aplikosh për ricongiungimento familiare (bashkim familjar)

Nëse vjen nga një vend jashtë Bashkimit Evropian dhe je i pajisur me carta di soggiorno (leje qëndrimi afatgjatë në…

Zbulo më shumë >
Corte di Cassazione

Mbrojtja ndërkombëtare: përgjigja negative dhe apelimi

Apelimi (ose ankesa) është praktika përmes së cilës kërkohet të ndryshohet vendimi i gjykatës civile. Nëse ke aplikuar për mbrojtje…

Zbulo më shumë >
Lettera

Komisioni territorial dhe intervista

Aplikimi yt për mbrojtje ndërkombëtare do të shqyrtohet nga një komision i posaçëm, i quajtur Commissione Territoriale per il Riconoscimento…

Zbulo më shumë >
Questura

Si të aplikosh për mbrojtje ndërkombëtare

Paraqit kërkesën për mbrojtje ndërkombëtare sa më shpejt që të jetë e mundur në policinë kufitare, kur hyni në Itali,…

Zbulo më shumë >
Uomo che passeggia

Mbrojtja Ndërkombëtare

Çdo vit, shumë njerëz ikin nga vendet e tyre sepse përballen me persekutime ose frikën e përballjes me të. Persekutimi…

Zbulo më shumë >

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!