Disa të dhëna për Italinë multikulturore

Sa banorë jetojnë në Itali? dhe sa prej tyre vijnë nga vende të tjera? Kur jetojmë në një vend të ri, mund të jetë e dobishme të dimë disa informacione se si përbëhet popullsia. Lexo këtë artikull për të mësuar se si përbëhet popullsia italiane dhe të dhënat e rëndësishme për imigracionin në Itali.

Deri në vitet 1980, Italia ishte një vend emigracioni dhe jo imigrimi. Kjo do të thotë se italianët shkuan në vende të tjera për të gjetur punë dhe për të jetuar më mirë. Midis fundit të viteve 1800 dhe fundit të viteve 1900, rreth 30 milion Italianë emigruan në SHBA, Gjermani, Zvicër apo vende të tjera për të kërkuar një të ardhme më të mirë.

Megjithatë, vitet e fundit është rritur shumë numri i njerëzve që kanë emigruar në Itali në kërkim të një jete më të mirë. Në fakt, sot në Itali jetojnë shumë njerëz me origjinë të huaj. Ata vijnë nga vende të tjera evropiane, nga vendet afrikane, aziatike, amerikane.

Çdo ditë dëgjojmë shumë lajme dhe informacione për praninë e emigrantëve në Itali. Këto shpesh na ngatërrojnë dhe nuk na lënë të kuptojmë plotësisht fenomenin e emigracionit në vendin tonë.

Këtu janë disa informacione që do të ndihmojnë të kesh një ide më të qartë:

Rreth 60 milionë banorë jetojnë në Itali. Nga këta, rreth 6 milionë (10%) e banorëve vijnë nga vende të tjera.

Këta njerëz janë larguar nga vendet e tyre të origjinës për të kërkuar një jetë dhe të ardhme më të mirë dhe kanë një rol shumë të rëndësishëm në vendin tonë. Kulturat, idetë dhe aftësitë e tyre të ndryshme lejojnë shoqërinë tonë të pasurohet dhe të zhvillohet.

Për më shumë informacion rreth emigrantëve në Itali kliko këtu. Numrat e renditur në tabelën që sheh nuk përfshijnë të huajt që jetojnë në Itali pa permesso di soggiorno.

Ndërsa shumë njerëz besojnë se shumica e emigrantëve janë nga vendet afrikane, nuk është kështu. Realiteti është shumë ndryshe.

Ja një grafik që tregon dhjetë vendet kryesore sipas shtetësisë:

grafico paesi provenienza immigrati

Siç mund ta shohësh, dy komunitetet më të mëdha janë ai rumun dhe ai shqiptar. Prandaj, dy vendet kryesore të origjinës janë evropiane.

Më poshtë janë vendet e Afrikës së Veriut, Evropës Lindore dhe Azisë.

Njerëzit nga vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian mund të votojnë, por vetëm për zgjedhjet administrative (për shembull, zgjedhjet e sindaco të bashkisë së tyre) dhe zgjedhjet për Parlamentin Evropian (votimin për deputetët e vendit të tyre të origjinës).

Në vend të kësaj, njerëzit nga vendet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe për këtë arsye qytetarë jo të BE-së, nuk mund të votojnë në asnjë zgjedhje. Edhe pse këta persona kanë një permesso di soggiorno të rregullt dhe jetojnë prej shumë vitesh në Itali, nuk mund të votojnë. Ata do të mund të votojnë vetëm nëse marrin nënshtetësinë italiane.

Me “seconde generazioni” nënkuptojmë të gjithë njerëzit që kanë lindur në Itali nga prindër emigrantë. Konkretisht, “seconde generazioni di immigrati” (gjenerata e dytë e emigrantëve).

Edhe nëse kanë lindur në Itali, nuk marrin automatikisht shtetësinë italiane. Ligji italian nuk e parashikon këtë. Megjithatë, kur mbushin moshën 18 vjeç, ata mund të aplikojnë për shtetësi nëse kanë jetuar në Itali për 10 vjet.

Njerëzit që i përkasin “seconde generazioni” janë më shumë se 1 milion. Shumë kërkojnë dhe marrin nënshtetësinë italiane.

Në Itali ka shumë organizata që merren me të drejtat e të rinjve me prejardhje migrimi. Shumë prej tyre janë pjesë e rrjetit ConNNGI (Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni italiane). Për të mësuar më shumë rreth ConNNGI kliko këtu.

Për më shumë të dhëna dhe informacione rreth gjeneratës së dytë në Itali kliko këtu.

shkollat italiane ka rreth 8 milionë nxënës. Prej tyre, 860,000 nuk kanë nënshtetësi italiane, pra kanë prejardhje migrimi. Ata janë rreth 10% e numrit të përgjithshëm të studentëve.

Shumica e studentëve të huaj janë të vendosur në veri, veçanërisht në Lombardi. Qytetet e Milanos, Romës dhe Pratos kanë një numër shumë të lartë studentësh të huaj.

Vendet kryesore të origjinës së këtyre studentëve janë Rumania, Shqipëria, Maroku dhe Kina.

Më shumë se gjysma e studentëve të huaj kanë lindur në Itali nga prindër të huaj dhe për këtë arsye nuk mund të marrin nënshtetësinë italiane deri në moshën 18 vjeç.

Për më shumë informacion mbi fëmijët me prejardhje migrimi në shkollat italiane kliko këtu.

Në Itali ka rreth 6 milionë kompani. Nga këto, rreth 600,000 (d.m.th 10%) janë nisur dhe menaxhuar nga emigrantë.

Bizneset e emigrantëve janë kryesisht në sektorët e tregtisë, ndërtimit dhe hotelierisë.

Këta sipërmarrës vijnë kryesisht nga Maroku, Kina dhe Rumania. Më pas vijnë sipërmarrësit shqiptarë dhe bengalez.

Rajonet me numrin më të madh të kompanive të huaja janë Toscana, Liguria dhe Lombardia. Pasojnë Lazio, Emilia-Romagna dhe Friuli-Venezia Giulia.

Për më shumë informacion rreth kompanive të huaja në Itali kliko këtu.

Vitet e fundit kemi dëgjuar shumë për “arrivi via mare”. “Arrivi via mare” nënkupton numrin e madh të njerëzve që ikin nga vendet e tyre në kërkim të një të ardhmeje më të mirë dhe mbërrijnë në Itali duke kaluar Detin Mesdhe.

Pasi në Itali, shumë kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare, duke u bërë kështu azilkërkues. Disa arrijnë të marrin mbrojtje, ndërsa të tjerë mbeten në Itali pa asnjë lloj mbrojtjeje.

Por sa njerëz mbërrijnë realisht nga deti në vendin tonë? Po refugjatë dhe azilkërkues për të cilët dëgjojmë shumë të flitet? Ka mundësi që numri të na duket shumë më i lartë se ai real.

Në vitin 2019, pak më shumë se 11,000 njerëz mbërritën nga deti në portet italiane dhe në vitin 2020 rreth 34,000. Kjo është rreth 0.05% e popullsisë së përgjithshme. Për informacion të detajuar kliko këtu.

Nëse në vend të kësaj shikojmë numrin e refugjatëve dhe azilkërkuesve në Itali, këta janë rreth 220,000 në 2019. Kjo është afërsisht 0.4% e popullsisë totale dhe 4% e popullsisë emigrante.

Ndaj kuptojmë që pjesa dërrmuese e njerëzve me origjinë të huaj që jetojnë në vendin tonë, mbërrijnë me vizë të rregullt për punë, studim apo bashkim familjar, por mbi të gjitha jo nga deti. Për më tepër, shumica e tyre vijnë nga vendet evropiane, si Rumania dhe Shqipëria (siç tregohet në grafikun e mësipërm).

Mund të interesojë

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!