Diskriminimi

Diskriminimi ndodh kur një person ose grup njerëzish trajtohet në mënyrë të pabarabartë krahasuar me të tjerët sepse i përkasin kategorive të caktuara. Italia njeh të drejtën për mos-diskriminim dhe mundësinë për të raportuar çdo shkelje.

Diskriminimi është sjellja e një personi që trajton ndryshe, në mënyrë të padrejtë ose përjashton një person tjetër bazuar në ngjyrën e lëkurës, origjinën, gjininë, orientimin seksual, pikëpamjet politike ose fenë.

Në Itali ka ligje që ndalojnë diskriminimin dhe të gjithë njerëzit kanë të drejtë të mos diskriminohen. Pavarësisht kësaj, aktet e diskriminimit vazhdojnë të ndodhin.

Shembuj diskriminimi

Ligji italian thotë se aktet diskriminuese janë ato që kryhen nga:

  • Një zyrtar publik (si p.sh. një pjesëtar i policisë) që trajton ndryshe një person me origjinë të huaj vetëm sepse ai vjen nga një vend tjetër ose i përket një race, etnie, feje ose orientimi seksual të caktuar.
  • Dikush që ofron shërbime të pafavorshme ose kushte të ndryshme për një person me origjinë të huaj vetëm sepse ai vjen nga një vend tjetër ose i përket një race, etnie, feje ose orientimi seksual të caktuar
  • Kushdo që nuk i jep një punë, strehim, mundësinë për të shkuar në shkollë ose mundësinë për të përdorur shërbimet sociale një personi me origjinë të huaj vetëm sepse ai vjen nga një vend tjetër ose i përket një race, etnie, feje ose orientimi seksual të caktuar
  • Kushdo që pengon ose krijon probleme për biznesin e një shtetasi të huaj thjesht sepse ai vjen nga një vend tjetër ose i përket një race, etnie, feje ose orientimi seksual të caktuar
  • Një punëdhënës që trajton një punonjës të huaj ndryshe nga punonjësit e tjerë vetëm sepse ai vjen nga një vend tjetër ose i përket një race, etnie, feje ose orientimi seksual të caktuar.

Çfarë mund të bëj nëse jam viktimë e diskriminimit?

Nëse ke pësuar diskriminim, mund të denoncosh faktin dhe personin (ose kompaninë ose zyrën) që të ka diskriminuar. Për ta bërë këtë, është më mirë të kërkosh ndihmë nga organizatat apo shoqatat që mbrojnë të drejtat e emigrantëve. Ato do të këshillojnë për veprimet që duhet të ndërmarësh. Tre nga organizatat kryesore që merren me diskriminimin janë:

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!